Hoorzitting H. Petrus Canisiuskerk Puth

In april jl. hebben wij u bericht dat we ons genoodzaakt zagen om te stoppen met het gebruik van de H. Petrus Canisiuskerk. De proportionele verhouding tussen de pastorale noodzaak enerzijds en de haalbaarheid anderzijds, ontbreekt volledig. 

We kunnen niet anders dan besluiten dat dit kerkgebouw voor ons als parochie niet te handhaven is. Hoewel we ons bewustzijn van de impact van het sluiten van een kerk menen we ook in alle redelijkheid te mogen opmerken dat dit besluit al vele jaren in de lucht hing. Pastoraal gezien is de tijd van dit gebouw voorbij. Puth is in dezen helaas geen uitzondering in ons bisdom. Echter met name de onderhoudstoestand en de financiële situatie (negatieve exploitatie en schuldpositie) dwingen ons tot actie.

We zullen de bisschop van Roermond daarom verzoeken om de H. Petrus Canisiuskerk aan de eredienst te onttrekken. Graag willen we de overstap maken naar een voor onze parochie  realistische- en toekomstbestendige kerkgelegenheid. Een gebouw dat vele maten kleiner is en dat we, samen met andere gebruikers, in een multifunctionele setting, mogelijk zelfs op huurbasis, kunnen gebruiken. Dat past bij de geloofsbeleving anno 2022. 

We begrijpen dat het sluiten van een kerk gepaard gaat met emoties. Toch zullen we een besluit moeten nemen dat realistisch is en vooral is gebouwd op pastorale noodzaak. Dat laatste is immers onze core business.

Het onttrekken van de kerk aan de eredienst wil zeggen dat we stoppen met het gebruik van dit kerkgebouw. Het is het tegenovergestelde van een kerkwijding. Door een kerk aan de eredienst te onttrekken, drukken we gelovig uit dat het gebouw weer een profane bestemming krijgt. Een onttrekking aan de eredienst gebeurt bij besluit door de bisschop en een specifiek ritueel door de pastoor of deken, een zogenaamde laatste heilige Mis. 

Een en ander willen we graag aan u, onze parochianen van Puth, toelichten. Daarbij is iedereen vrij om zijn of haar mening uit te spreken. Alle meningen worden hierbij gehoord, (daarom heet het een hoorzitting). 

(Het onderwerp van de hoorzitting is nadrukkelijk NIET wat er ná de onttrekking aan de eredienst met het kerkgebouw moet gaan gebeuren).

De hoorzitting zal worden gehouden op dinsdag 12 juli a.s. Aanvang 19.00 uur in de H. Petrus Canisiuskerk te Puth. 

U bent allen van harte uitgenodigd om aan de hoorzitting deel te nemen!

Via deze link vindt u achtergrondinformatie: