Hoe verder met kerk Puth?

HOE VERDER NA BESLUIT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS?

In de afgelopen weken hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de H. Petrus Canisiuskerk in Puth. In onze herbestemmingsplannen voor de kerk wordt uitgegaan van diverse vormen van woningbouw: levensloopbestendige appartementen, starterswoningen en/of eengezinswoningen. Plannen die aansluiten bij de woningbehoefte van het kerkdorp Puth. Tevens gaan de plannen uit van het behouden van diverse beeldbepalende elementen, zoals de kerktoren, het doopkapelletje en de pastorie.

Zoals bekend heeft het Cuypersgenootschap uit Zoetermeer de gemeente gevraagd de kerk van Puth tot gemeentelijk monument te bestempelen. Via de media vernamen wij dat de gemeente Beekdaelen een besluit heeft genomen op het verzoek van dit genootschap. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders ons laten weten dat men van plan is de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daarnaast hebben B&W een zogenoemd ‘kader voor een ontwikkelperspectief’ van de locatie vastgesteld.

Op dit moment bekijken wij wat de gevolgen van dit besluit zijn voor de plannen zoals wij deze eerder met onze parochianen hebben besproken en gecommuniceerd. Op basis hiervan beraden wij ons over de te nemen vervolgstappen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte over het vervolg. Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl