Geslaagde vrijwilligersavond Puth

Er is veel om voor te danken! Onlangs werd in Puth een feestavond voor parochievrijwilligers gehouden. Voor kerkbestuur en pastoraal team een gelegenheid om de dankbaarheid uit te spreken richting alle vrijwiligers. Dank aan de organisatoren voor deze geslaagde en gezellige avond!

In datzelfde weekend werden de Allerzielenvieringen gehouden in Puth en Doenrade. In Puth werd de H. Mis opgeluisterd door een ensemble van de fanfare. Aansluitend werden de graven gezegend door de deken en de diaken, eveneens onder de klanken van de fanfare. Dank aan dirigent en muzikanten van de fanfare voor hun mooie bijdrage aan deze dag.

In Doenrade werd de viering in de middag gehouden met aansluitend de zegening van de graven, eveneens door de deken en de diaken. Een muzikant van de schutterij van Amstenrade zorgde voor een muzikaal eerbetoon. Caroline Bos zong mooie en passende gezangen.

Drie mooie bijeenkomsten in een weekend. Voor wie het wil zien, er is veel moois in onze parochies om dankbaar voor te zijn!