Gebed voor Oekraïne en start Vastenactie

GEBED VOOR OEKRAINE

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Goede God, hoor naar mijn gebed voor alle mensen in Oekraïne.

Voor alle onschuldige mensen die het slachtoffer worden van oorlog.

Voor alle mannen en vrouwen wier toekomst is verwoest.

Voor alle kinderen die levenslang getekend worden door deze vreselijke ervaringen.

Ik bid om vrede, vrede in Oekraïne, vrede in onze wereld.

Laat de vijand tot inzicht komen en roep daders op tot verantwoording.

Raak hun harten, breng hen tot bedaren en schenk hen uw geest van wijsheid. 

Goede God, wees de lijdende mensen in Oekraïne nabij met uw troost.

Zegen hen, wees hen nabij met uw liefdevolle aanwezigheid.

Bescherm hen op de machtige voorspraak van de heilige Aartsengel Michaël.

Laat ons nooit twijfelen, dat ondanks wat mensen van deze aarde maken, 

ondanks alle leed dat mensen elkaar aandoen,

wij geschapen zijn om te leven, om te leven in vrede en goedheid met elkaar.

Laat ons te midden van deze gebroken wereld de hoop levend houden.

Dat vrede sterker is dan oorlog, liefde groter dan alle kwaad, en dat het leven de dood heeft overwonnen.

Geef uw zegen aan de mensen in Oekraïne, zij zijn onze broeders en zusters, laat hen niet alleen!

Onze Vader …

Wees Gegroet …

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Het thema van de Vastenactie dit jaar is: Je land is je leven’.

Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en  vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden en dat heeft grote invloed op mensen, maar ook op natuur en milieu. Vastenactie steunt dit jaar projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden in 2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen worden gesteund bij hun strijd voor landrechten. Dit jaar staan tijdens de jaarlijkse Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers: Maya’s in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales, Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te bouwen.