Emeritus pastoor Cordewener overleden

In het ziekenhuis in Heerlen is op zondag 13 februari 2022 oud-pastoor Louis Cordewener overleden. De uitvaart vindt zaterdag 19 februari plaats in Brunssum

Louis Leo Joseph Cordewener werd op 2 oktober 1942 in Hoensbroek geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 30 maart 1968. Daarna werd hij op 11 juli 1968 benoemd tot kapelaan in de parochie H. Hart van Jezus in Nieuwenhagerheide. Vervolgens werd hij met ingang van 14 juni 1980 benoemd tot pastoor van de H. Familieparochie in Brunssum. 

Per 15 februari 1992 werd Cordewener benoemd tot pastoor van de parochie H. Laurentius in Voerendaal en met ingang van 15 juni 2001 tot pastoor van de parochie H. Lambertus in Oirsbeek en de parochie H. Jozef in Doenrade. Deze laatste functies bleef hij uitoefenen tot hij per 2 oktober 2012 eervol ontslag kreeg en met emeritaat ging.

De plechtige uitvaartdienst is op zaterdag 19 februari 2022 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Vincentius à Paulo in Brunssum. Aansluitend wordt hij begraven op het parochiekerkhof van Oirsbeek.

Foto: pastoor Cordewener tijdens de viering waarin hij afscheid nam als pastoor in Oirsbeek in 2012