Eerste heilige Communie 2022

Op zaterdag 9 en Palmzondag 10 april j.l. zijn in onze Parochiefederatie de Presentatievieringen geweest van onze communicantjes uit Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade.

Met prachtige gemaakte Palmpasenstokken liepen alle kinderen in processie door de kerk en daarna stelden zij zich voor aan de parochianen. Altijd weer een bijzondere viering waarin we ervaren dat we een gemeenschap zijn, jong en oud, die samen het geloof vieren rondom Jezus Christus.

Dankbaar dat we dit weer op een ‘normale wijze’ konden vieren.

De vieringen van de Eerste Heilige Communie in onze Parochiefederatie zijn op:

* Zondag 1 mei om 9.30u in de kerk van Doenrade, voor de communicanten uit Doenrade;

* Zondag 8 mei: De communicantjes uit Puth doen hun eerste heilige Communie om 11.30u in de kerk van Schinnen. (Op deze zondag vervalt in Schinnen de H. Mis van 10.00 uur en in Puth de H. Mis van 11.30 uur).

* Zondag 22 mei om 11.00u in de kerk van Oirsbeek, voor de communicanten uit Oirsbeek;

* Zondag 26 mei (Hemelvaartsdag) om 10.00u in de kerk van Schinnen, voor de communicanten uit Schinnen.

We wensen iedereen, die op wat voor manier dan ook hieraan meewerkt, nog een goede voorbereidingstijd toe.