Drievuldigheidszondag

VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST

Op de zondag na Pinksteren viert de kerk het feest van de H. Drievuldigheid. God is groter dan ons hart en door de eeuwen heen hebben mensen toch geprobeerd om Hem als het ware in een vorm te gieten. Het is vooral een poging om God een stukje concreter te maken.

Het is God zélf die zich heeft geopenbaard. Hij heeft zich aan ons meegedeeld, het is mogelijk om Hem te kennen. Jezus heeft ons geleerd dat we God Vader mogen noemen. De God waarvoor Mozes zijn sandalen uitdeed wil ons nabij zijn, met Zijn vaderlijke liefde.

God is als een liefdevolle vader. Gods goedheid en mensenliefde is op unieke wijze geopenbaard in Jezus Christus. “Wie mij ziet, ziet de Vader” zegt Jezus. Hoe Jezus met mensen omging, zo gaat God met ons om. Nadat Jezus ten hemel is opgenomen ontvangen zijn leerlingen met Pinksteren de gave van de heilige Geest. Nog steeds leven wij nu in de periode van Pinksteren. God is niet ver weg, Hij is dichtbij. Overal waar de liefde van mensen oprecht is, daar is God. Laten we God niet ver weg zoeken. Hij is veel dichterbij en gewoner dan menigeen denkt …

Dankbaar voor de Eerste Heilige Communie-vieringen in onze Parochiefederatie

De afgelopen weken zijn in onze Parochiefederatie Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade de communievieringen geweest.

We kunnen dankbaar en tevreden terugkijken op sfeervolle, feestelijke vieringen waarbij de inhoud rondom het thema “Open je hart voor Jezus” centraal stond.

Graag willen we alle ouders bedanken voor de prettige samenwerking, maar ook onze catechiste Désirée van Breugel voor de catecheselessen aan de ruim 50 communicantjes en het coördineren van vele dingen die hiermee te maken hebben.

Uiteraard ook een ‘dankjewel’ voor iedereen die, op welke manier dan ook, hieraan een steentje heeft bijgedragen.

Vele enthousiaste, lieve kinderen hebben Jezus nog beter leren kennen en we hopen dat Hij een Vriend zal blijven voor heel hun verdere leven.

Omdat we dankbaar zijn voor alles, omdat er op deze wereld ook mensen en kinderen zijn, die het minder goed hebben dan wij, willen we onze dankbaarheid óók laten zien in de Dankviering.

Alle communicanten hebben voorafgaand aan de Dankviering een “Terug-kom-les” waarin we nog even napraten over de communiedag zelf én de voorbereiding op de Dankviering. Hierover worden de ouders t.z.t. nog per mail geïnformeerd. 

Voor de communicanten van Schinnen & Puth is de Dankviering op zondag 3 juli a.s. om 10.00u in de kerk van Schinnen.

Voor de communicanten van Oirsbeek & Doenrade is de Dankviering op zondag 10 juli a.s. om 11.00u in de kerk van Oirsbeek.

OM OVER NA TE DENKEN

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon. Niet omdat hij haar ziet maar omdat hij haar voelt!