Communicatie in onze parochies

NAAR EEN NIEUWE VORM VAN PASTORALE COMMUNICATIE

Een goede communicatie is van groot belang, dat zal iedereen onderschrijven die actief zijn product wil promoten. Dat geldt voor een fabrikant, voor een vereniging en ook voor een parochie. In een veranderende wereld zullen we ook als kerk ons telkens moeten afvragen wat ons doel is en welke weg we volgen. 

Het parochieblad bestaat in menige parochie al heel lang. De laatste pakweg 25 jaar is daar internet bijgekomen, menige parochiewebsite vervangt daarbij een papieren parochiegids. Misintenties worden gepubliceerd op de website, ook in ons geval: www.rkbeekdaelen.nl De smartphone maakt prachtige foto’s en de kleurenprinter is gemeengoed geworden. 

In onze parochies is het doel van onze communicatie op de eerste plaats de verkondiging van onze boodschap. Als een verlengstuk van onze pastorale zorg, om te komen tot extra verbinding met mensen, om nieuws en weetjes te communiceren etc. Die parochies veranderen sterk. Wij mogen ons nog gelukkig prijzen als het gaat om betrokkenheid, om vrijwilligers, om kerkbijdragen, om aantallen kerkgangers. Maar we zien ook dat lang niet iedereen die in een dorp woont, deel uitmaakt van een geloofsgemeenschap. Ook dat roept vragen op naar onze communicatie. Moeten we een parochieblad huis aan huis verspreiden? Moet dat op papier? Hoe vaak?

Het kerkbestuur heeft besloten om toe te groeien naar één uniforme communicatie in de parochiefederatie. Wekelijks publiceren we de kerkberichten in Goed Nieuws. Hier hangt voor ons als parochie een prijskaartje aan. We betalen hiervoor aan de uitgever. Daarnaast gaan we in de toekomst per kwartaal een federatiemagazine uitgeven. We zullen dat gaan verspreiden via onze kerken, kerkgangers kunnen dit gratis meenemen. De wekelijkse publicaties in Goed Nieuws publiceren we ook op onze website. 

De afzonderlijke parochiebladen komen met ingang van 2023 te vervallen. Concreet wil dat zeggen dat in Schinnen en Doenrade in december het laatste parochieblad verschijnt. In Schinnen werd dit al die jaren gedrukt in eigen beheer. Op dit moment zou de apparatuur aan vervanging toe zijn. In combinatie met het voorgaande is dit het natuurlijke moment om hiermee te stoppen. Ook in Doenrade stop het parochieblad dat na een onderbreking de laatste jaren weer is opgepakt. In Puth en Oirsbeek zijn de afzonderlijke parochiebladen al eerder gestopt.

Een bijzonder woord van dank zijn we verschuldigd aan kapelaan Gorissen en aan Leon Rutten die makers zijn van de parochiebladen van respectievelijk Schinnen en Doenrade. En aan de vrijwilligers die samen voor de verspreiding zorgden. Zij worden niet werkeloos, al zal het minder frequent zijn, er blijft van tijd tot tijd “parochiepost” te verspreiden. 

We hopen dat de nieuwe vorm van communicatie mag bijdragen aan onze core business: de vreugde van het evangelie uitdragen, de verbinding met onze parochianen te versterken en tegelijk ook uitnodigend te zijn voor allen die zich bij onze geloofsgemeenschap willen aansluiten.

Het kerkbestuur.