Berichten zondag 27 maart

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 27 maart 2022

Vierde zondag van de veertigdagentijd 

10.00 uur: H. Mis   

Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola

Zeswekendienst voor Clara Spronk – Thiessen

Jaardienst voor Leo Daniëls en overleden familieleden; voor Hein van der Weide, Marianne en Nico en voor de verjaardag van Marianne en Nico; voor Frans en Maria Diederen – Beaumont tevens voor Guus en Franck Ruijters; voor Math Buijsers; Funs, Lei, Dré en Jo Houben, tevens voor overleden familieleden Houben-Pijls; Sjaak Buysen

Hoogmis voor Marcel en Elise Vaessen – Teheux (Buurt)

voor Teun Peters en Jeanny Peters – Stevens; voor ouders Eggen – Cremers; 

uit dankbaarheid voor een 80-jarige

13.00 uur: Doop van Emily Roelandschap

Dinsdag 29 maart

9.30 uur: H. Mis

Vrijdag 1 april Eerste Vrijdag van de maand

 9.30 uur        H. Mis ter ere van het H. Hart

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

Overleden: Anja Ritterbeeks – Otermans, 66 jaar en Jo Larue ,76 jaar. Mogen zij rusten in vrede

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 27 maart 2022 

Vierde zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Jaardienst voor: Hub Quix;

H. Mis voor Marie-José Douven-Vleugels en wederzijdse ouders; voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 30 maart

09.30 uur: H. Mis

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 27 maart 2022

Vierde zondag van de veertigdagentijd

Deze dienst wordt opgeluisterd met zang en orgelmuziek
11.30 uur: H. Mis voor het welzijn van onze parochie

Overleden:  José Vaessen, 77 jaar en Jeu Tillmanns, 91 jaar

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 27 maart 2022
Vierde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Steven van Kempen 
Jaardienst 
voor Toos Theunissen-Willems; voor Harie Theunissen en overleden familie.