Aanbieding boek Harmonie Oirsbeek

Op de foto wordt door het bestuur van de harmonie, voorzitter dhr. Dols het boek aangeboden dat is samengesteld door dhr. Douven (rechts op de foto) en dat de titel draagt: “Van Fanfare tot Harmonie”. Het lijvige boekwerk telt bijna 700 pagina’s en is naast een geschiedenis boek over de harmonie van Oirsbeek ook een soort dorpskroniek waarin heel wat wetenswaardigheden staan vermeld die betrekking hebben op Oirsbeek in de brede zin! Dat harmonie St. Gerlachus ook in de toekomst een mooie bijdrage mag blijven leveren aan het parochieleven in ons mooie Oirsbeek.