Het parochieblad van Schinnen is per 1-1-23 gestopt. In de parochiefederatie publiceren de parochies gezamenlijk hun berichten. Dat is momenteel een tweewekelijkse huis aan huis publicatie in Goed Nieuws. Daarnaast publiceren we op deze website.