Vroeger bestond de zogenaamde schoolcatechese. In de tijd dat de basisscholen katholiek waren hebben de Nederlandse bisschoppen destijds het geven van catechese geheel toevertrouwd aan de katholieke scholen.

Inmiddels zijn de (meeste) basisscholen niet meer katholiek.

De opdracht om catechese te geven komt hiermee terug te liggen op de plek waar deze ook thuishoort: de parochie.

Onder parochiecatechese verstaan we een systematische en doorlopende catechese zoals die voorheen gegeven werd aan kinderen in de groepen 3 tot en met 8. Een brede catechese die verweven is met het kerkelijk gevierde geloof.

We zagen de voorbije jaren dat er slechts een projectmatige voorbereiding bestond op Eerste heilige Communie en het Heilig Vormsel. Deze beide initiatiesacramenten zijn echter geen losse projecten maar intrinsiek onderdeel van een veel breder kerkelijk gevierd geloof.

De basis is een brede catechese. Deze catechese bieden wij aan. Het eigene hieraan is dat mensen wel zelf een keuze moeten maken. De drempel houden wij bewust zo laag mogelijk. Zodat iedereen kan deelnemen. Ook kinderen van het speciaal onderwijs. De parochiecatechese is er voor alle leeftijden. Ook voor middelbare scholieren.

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij onze catechiste Désirée van Breugel. Klik hier voor haar contactformulier.