Op zondag 14 augustus werd in onze H. Petrus Canisiuskerk in Puth de zondagsmis gevierd met een niet alledaagse intentie: uit dankbaarheid voor de honderdste verjaardag van Mw. Lieske Haenen-Renckens. De heilige Mis werd opgeluisterd door de Puther Senioren Kapel die daarbij ook de overleden leden herdacht. Vele parochianen waren naar de kerk gekomen om op deze bijzondere zondag samen de H. Mis te vieren. Hoewel de zondagsmis al enkele maanden wordt gehouden in de pastorie vond het kerkbestuur het wel zeer passend om hiervoor een uitzondering te maken. Als parochie zijn we immers een gemeenschap van mensen die samenkomen rondom het altaar van de lieve Heer om God te danken. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers was dit mogelijk en hen danken we in het bijzonder. Laten we de sfeer van die dag in ons hart meenemen naar de toekomst. De prachtige foto’s zijn een mooie herinnering. Mw. Haenen wensen we Gods zegen en haar danken we, zij heeft ons samengebracht op deze zondag! Een parochie kan niet zonder “samen”. We hebben op 14 augustus gezien wat mogelijk is!

Met dank aan Françoise Petersen voor het beschikbaar stellen van de door haar gemaakte foto’s!