Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wordt jaarlijks in de katholieke kerk gevierd op 15 augustus. In onze parochiefederatie houden we die dag een gezamenlijke viering voor vier parochies bij de Mariagrot in Oirsbeek.

Zo ook op maandag 15 augustus 2022. De Mariagrot is eigendom van de parochie. Het beheer en het onderhoud van de grot wordt verzorgd door een groep vrijwilligers, het zogenaamde Grot-Comitée. Zij hebben gezorgd dat alles keurig in orde was om hier samen deze feestelijke dag te kunnen vieren. De zang werd verzorgd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Lambertus Oirsbeek.

En velen wisten de weg naar de grot te vinden. De foto’s geven een impressie! De datum voor volgend jaar en alle jaren daarna kunt u reeds noteren: 15 augustus! Een federatie van parochies is niet alleen een organisatorische constructie maar ook en eigenlijk allereerst een gemeenschap van gelovige mensen. Samen rond Maria!